Dette må du som udlejer opkræve ud over huslejen.

”Vi ser et stigende antal sager, der handler om opkrævning af udgifter ud over den aftalte leje. Tvivlen handler om, hvilke udgifter man må opkræve fra sine lejere, og hvordan man skal dokumentere og opkræve dem. Det er rigtigt ærgerligt, fordi udlejer risikerer at miste en indtægt. Samtidig er det opslidende for både udlejer og lejer, hvis der opstår tvister,” siger advokat Camilla Kisling fra ADVODAN Helsingør.

Her giver hun en guide til, hvad du som udlejer skal være opmærksom på over for både privatpersoner og virksomheder.

1. Skeln mellem erhverv og privatbolig

Først og fremmest skal du være vide, at der gælder forskellige regler alt efter, om du udlejer til virksomheder eller til privatpersoner. For erhvervslejemål kan lejer og udlejer frit lave en aftale om betaling af forbrug og drift ud over lejen. Derimod er der en grænse for, hvad udlejer må opkræve af udgifter fra sine private lejere.

2. Specifér udgifter over for virksomheder

Udlejer du et erhvervslejemål, kan du ifølge Camilla Kisling kræve betaling for alle drifts- og forbrugsudgifter ud over den fastsatte leje. Du skal dog altid kunne dokumentere udgiften og specificere typen af udgift over for din lejer. Det kan fx være i et bilag til erhvervslejekontrakten. Du skal samtidig anslå, hvad lejers andel af den samlede udgift udgør. Her skal du holde tungen lige i munden og være så nøjagtig som muligt, da du ellers kan miste retten til at opkræve pengene.

3. Forbrug i boliglejemål

Når du udlejer en lejlighed til privat, er reglen, at du må opkræve udgifter til forbrug af varme, vand, el og afkøling. Det kommer dog an på, om du kan måle forbruget for den enkelte lejlighed eller ej. For eksempel skal lejer betale for varme, selvom forbruget ikke kan måles for den enkelte lejlighed. Udlejer må stadig gerne fordele varmeudgifter efter areal eller rumfang og såkaldte haneandele. Omvendt skal udgifter til vand, el og afkøling kunne gøres op for lejemålet, ellers kan du ikke opkræve udgifterne som en udgift ud over lejen. Du må heller ikke opkræve særskilt betaling for driftsudgifter til fx renovation, trappevask, vinduespolering, snerydning, forsikringer samt PBS- og Netsgebyrer.

4. Få udgifter med i lejen

Ifølge Camilla Kisling behøver udlejer dog ikke at stå med regningen selv. Løsningen er, at udgifterne inkluderes i huslejen i stedet for at blive opkrævet særskilt. I småhuse kan lejen blive nedsat hvis det vurderes, at lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi. For ejendomme med omkostningsbestemt leje kan de nævnte udgifter medtages i det omkostningsbestemte budget afslutter Camilla Kisling.

(Kilde: https://www.advodan.dk)

 

Har du brug for hjælp til ejendomsadministration, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.